DEKRA zapošljavanje d.o.o., DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o. i DEKRA usluge d.o.o. Privacy Policy

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

DRUŠTVA DEKRA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE d.o.o.


Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o., 10000 Zagreb, Horvatova 82/6, OIB: 69914640215 (Voditelj obrade), izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Društvo DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o., 10000 Zagreb, Horvatova 82/6, OIB: 69914640215 s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.


1. Opći podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovorno je društvo: DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o., 10000 Zagreb, Horvatova 82/6, OIB: 69914640215

Adresa e-pošte za kontakt: dpo.hr@dekra.com

Telefon za kontakt: +385 01 6064 420

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka: dpo.hr@dekra.com

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu te smo također i u tom slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.


2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke:

Životopis i ostala selekcijska dokumentacija, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, adresa e-pošte.

Ulaskom u doseg sustava videonadzora Voditelja obrade, moguće je prikupljanje osobnog podatka video snimke. Video snimka se prikuplja u svrhu zaštite osoba i imovine.

Prethodno ulasku u prostorije Voditelja obrade, prikuplja se Ime i prezime te OIB posjetitelja u svrhu zaštite osoba i imovine.


3. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Osobni podaci koji se prikupljaju koriste se isključivo za odabir kandidata prilikom provedbe natječaja za radno mjesto.

Broj mobilnog telefona i adresa e-pošte prikupljaju se radi kontaktiranja kandidata u svrhu poziva na selekcijski intervju te obavještavanje kandidata o prihvatu odnosno ne prihvatu zamolbe za posao, uz suglasnost istih.

Svi osobni podaci se koriste isključivo u svrhe radi kojih su prikupljeni i za koje je dana suglasnost.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno uklanjaju svi podaci povezani s osobom.

Osobni podatak video snimka, ime i prezime te OIB se prikupljaju sa svrhom zaštite osoba i imovine provođenjem sustava videonadzora prostorija Voditelja obrade i sustavom evidencije posjetitelja prostorija Voditelja obrade, a temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade.


4. Razdoblje čuvanja

Svi osobni podaci kandidata koji nisu zaposleni na natječajnom postupku brišu se konačnim završetkom natječajnog postupka (završetkom žalbenog postupka ili sl.), osim podataka osoba koje su zaposlene, čiji se podaci čuvaju sukladno zakonskim obvezama Voditelja obrade te sukladno legitimnom interesu Voditelja obrade.

Zamolbe i sva ostala pripadajuća dokumentacija koju osobe šalju samoinicijativno (otvorene zamolbe za posao), čuvaju se najviše 6 mjeseci nakon upućivanja istih ili do povlačenja suglasnosti, odnosno do trenutka kada zatražimo obnovu suglasnosti, a Vi istu više ne želite dati.

Vaše podatke brišemo najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka te do povlačenja suglasnosti, odnosno do trenutka kada zatražimo obnovu suglasnosti, a Vi istu više ne želite dati.


5. Upravljanje suglasnostima za obradu osobnih podataka

Promjenu suglasnosti (potpuni ili djelomični opoziv) možete zatražiti u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka.

Promjenu suglasnosti (potpuni ili djelomični opoziv) možete izvršiti na način da nam se obratite putem elektroničke pošte na adresu: dpo.hr@dekra.com ili putem pošte na adresu: 10000 Zagreb, Horvatova 82/6. Ako opozovete dane suglasnosti, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Ako ponovno želite dati svoju suglasnost, to možete učiniti.

Ako nam ne dostavite Vaše osobne podatke za koje nije potrebna suglasnost, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama, ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema Vama niti ćemo moći s Vama zaključiti ugovor.


6. Prava ispitanika

a) Pravo na pristup i informaciju o obradi osobnih podataka: Imate pravo od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te svrhu obrade ako se takvi osobni podaci obrađuju, skupine Vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana sa kojima se Vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke kao i izvor Vaših osobnih podataka koje nismo prikupili izravno od Vas

b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka

d) Pravo na ograničenje obrade – Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

Ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,

ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima i

ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.

e) Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka

f) Pravo na mogućnost prijenosa podataka – Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

Ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati i

ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

g) Pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta što služi zaštiti Vaših prava.

Zloporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.


7. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • Ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi,
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti,
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima,
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti i
 • ako podatke moramo u sklopu ugovornog odnosa dostaviti trećim osobama.


8. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena ili pristupa treće strane. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe, nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim službenim Internetskim stranicama te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

DRUŠTVA DEKRA zapošljavanje d.o.o.


Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo DEKRA zapošljavanje d.o.o., 10000 Zagreb, Horvatova 82/6, OIB: 59138742280 (Voditelj obrade), izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Društvo DEKRA zapošljavanje d.o.o., 10000 Zagreb, Horvatova 82/6, OIB: 59138742280 s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.


1. Opći podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovorno je društvo: DEKRA zapošljavanje d.o.o., 10000 Zagreb, Horvatova 82/6, OIB: 59138742280

Adresa e-pošte za kontakt: dpo.hr@dekra.com

Telefon za kontakt: +385 01 6064 420

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka: dpo.hr@dekra.com

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu te smo također i u tom slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.


2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke:

Životopis i ostala selekcijska dokumentacija, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, adresa e-pošte.

Ulaskom u doseg sustava videonadzora Voditelja obrade, moguće je prikupljanje osobnog podatka video snimke. Video snimka se prikuplja u svrhu zaštite osoba i imovine.

Prethodno ulasku u prostorije Voditelja obrade, prikuplja se Ime i prezime te OIB posjetitelja u svrhu zaštite osoba i imovine.


3. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Osobni podaci koji se prikupljaju koriste se isključivo za odabir kandidata prilikom provedbe natječaja za radno mjesto.

Broj mobilnog telefona i adresa e-pošte prikupljaju se radi kontaktiranja kandidata u svrhu poziva na selekcijski intervju te obavještavanje kandidata o prihvatu odnosno ne prihvatu zamolbe za posao, uz suglasnost istih.

Svi osobni podaci se koriste isključivo u svrhe radi kojih su prikupljeni i za koje je dana suglasnost.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno uklanjaju svi podaci povezani s osobom.

Osobni podatak video snimka, ime i prezime te OIB se prikupljaju sa svrhom zaštite osoba i imovine provođenjem sustava videonadzora prostorija Voditelja obrade i sustavom evidencije posjetitelja prostorija Voditelja obrade, a temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade.


4. Razdoblje čuvanja

Svi osobni podaci kandidata koji nisu zaposleni na natječajnom postupku brišu se konačnim završetkom natječajnog postupka (završetkom žalbenog postupka ili sl.), osim podataka osoba koje su zaposlene, čiji se podaci čuvaju sukladno zakonskim obvezama Voditelja obrade te sukladno legitimnom interesu Voditelja obrade.

Zamolbe i sva ostala pripadajuća dokumentacija koju osobe šalju samoinicijativno (otvorene zamolbe za posao), čuvaju se najviše 6 mjeseci nakon upućivanja istih ili do povlačenja suglasnosti, odnosno do trenutka kada zatražimo obnovu suglasnosti, a Vi istu više ne želite dati.

Vaše podatke brišemo najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka te do povlačenja suglasnosti, odnosno do trenutka kada zatražimo obnovu suglasnosti, a Vi istu više ne želite dati.


5. Upravljanje suglasnostima za obradu osobnih podataka

Promjenu suglasnosti (potpuni ili djelomični opoziv) možete zatražiti u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka.

Promjenu suglasnosti (potpuni ili djelomični opoziv) možete izvršiti na način da nam se obratite putem elektroničke pošte na adresu: dpo.hr@dekra.com ili putem pošte na adresu: 10000 Zagreb, Horvatova 82/6. Ako opozovete dane suglasnosti, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Ako ponovno želite dati svoju suglasnost, to možete učiniti.
Ako nam ne dostavite Vaše osobne podatke za koje nije potrebna suglasnost, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama, ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema Vama niti ćemo moći s Vama zaključiti ugovor.


6. Prava ispitanika

a) Pravo na pristup i informaciju o obradi osobnih podataka: Imate pravo od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te svrhu obrade ako se takvi osobni podaci obrađuju, skupine Vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana sa kojima se Vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke kao i izvor Vaših osobnih podataka koje nismo prikupili izravno od Vas

b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka

d) Pravo na ograničenje obrade – Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

Ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,

ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima i

ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.

e) Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka

f) Pravo na mogućnost prijenosa podataka – Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

Ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati i

ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

g) Pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta što služi zaštiti Vaših prava.

Zloporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.


7. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • Ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi,
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti,
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima,
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti i
 • ako podatke moramo u sklopu ugovornog odnosa dostaviti trećim osobama.


8. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena ili pristupa treće strane. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe, nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim službenim Internetskim stranicama te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

DRUŠTVA DEKRA usluge d.o.o.


Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo DEKRA usluge d.o.o., 10000 Zagreb, Horvatova 82/6, OIB: 20287116004 (Voditelj obrade), izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Društvo DEKRA usluge d.o.o., 10000 Zagreb, Horvatova 82/6, OIB: 20287116004 s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.


1. Opći podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovorno je društvo: DEKRA usluge d.o.o., 10000 Zagreb, Horvatova 82/6, OIB: 20287116004

Adresa e-pošte za kontakt: info.hr@dekra.com

Telefon za kontakt: +385 01 6064 420

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka: dpo.hr@dekra.com

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu te smo također i u tom slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.


2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke:

Životopis i ostala selekcijska dokumentacija, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, adresa e-pošte.

Ulaskom u doseg sustava videonadzora Voditelja obrade, moguće je prikupljanje osobnog podatka video snimke. Video snimka se prikuplja u svrhu zaštite osoba i imovine.

Prethodno ulasku u prostorije Voditelja obrade, prikuplja se Ime i prezime te OIB posjetitelja u svrhu zaštite osoba i imovine.


3. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Osobni podaci koji se prikupljaju koriste se isključivo za odabir kandidata prilikom provedbe natječaja za radno mjesto.

Broj mobilnog telefona i adresa e-pošte prikupljaju se radi kontaktiranja kandidata u svrhu poziva na selekcijski intervju te obavještavanje kandidata o prihvatu odnosno ne prihvatu zamolbe za posao, uz suglasnost istih.

Svi osobni podaci se koriste isključivo u svrhe radi kojih su prikupljeni i za koje je dana suglasnost.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno uklanjaju svi podaci povezani s osobom.

Osobni podatak video snimka, ime i prezime te OIB se prikupljaju sa svrhom zaštite osoba i imovine provođenjem sustava videonadzora prostorija Voditelja obrade i sustavom evidencije posjetitelja prostorija Voditelja obrade, a temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade.


4. Razdoblje čuvanja

Svi osobni podaci kandidata koji nisu zaposleni na natječajnom postupku brišu se konačnim završetkom natječajnog postupka (završetkom žalbenog postupka ili sl.), osim podataka osoba koje su zaposlene, čiji se podaci čuvaju sukladno zakonskim obvezama Voditelja obrade te sukladno legitimnom interesu Voditelja obrade.

Zamolbe i sva ostala pripadajuća dokumentacija koju osobe šalju samoinicijativno (otvorene zamolbe za posao), čuvaju se najviše 6 mjeseci nakon upućivanja istih ili do povlačenja suglasnosti, odnosno do trenutka kada zatražimo obnovu suglasnosti, a Vi istu više ne želite dati.

Vaše podatke brišemo najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka te do povlačenja suglasnosti, odnosno do trenutka kada zatražimo obnovu suglasnosti, a Vi istu više ne želite dati.


5. Upravljanje suglasnostima za obradu osobnih podataka

Promjenu suglasnosti (potpuni ili djelomični opoziv) možete zatražiti u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka.

Promjenu suglasnosti (potpuni ili djelomični opoziv) možete izvršiti na način da nam se obratite putem elektroničke pošte na adresu: dpo.hr@dekra.com ili putem pošte na adresu: 10000 Zagreb, Horvatova 82/6. Ako opozovete dane suglasnosti, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Ako ponovno želite dati svoju suglasnost, to možete učiniti.
Ako nam ne dostavite Vaše osobne podatke za koje nije potrebna suglasnost, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama, ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema Vama niti ćemo moći s Vama zaključiti ugovor.


6. Prava ispitanika

a) Pravo na pristup i informaciju o obradi osobnih podataka: Imate pravo od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te svrhu obrade ako se takvi osobni podaci obrađuju, skupine Vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana sa kojima se Vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke kao i izvor Vaših osobnih podataka koje nismo prikupili izravno od Vas

b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka

d) Pravo na ograničenje obrade – Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

Ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,

ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima i

ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.

e) Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka

f) Pravo na mogućnost prijenosa podataka – Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

Ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati i

ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

g) Pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta što služi zaštiti Vaših prava.

Zloporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.


7. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • Ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi,
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti,
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima,
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti i
 • ako podatke moramo u sklopu ugovornog odnosa dostaviti trećim osobama.


8. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena ili pristupa treće strane. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe, nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim službenim Internetskim stranicama te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.